Послуги з обстеження технічного стану будівель та споруд
+38 (044) 561 80 05 | +38 (067) 310 69 99
RU | UK
izoproff@gmail.com

Обстеження технічного стану конструкцій будівель і споруд.

Послуга обстеження технічного стану конструкцій будівель і споруд проводиться з метою отримання об’єктивних даних, висновків про фактичний стан, знос і придатності будівель, будівельних конструкцій з урахуванням зміни в часі і фактичному їх знос. В процесі проведення визначаються причини виникнення дефектів і даються рекомендації про їх усунення. Виконується обстеження відповідно до технічного завдання замовника, а також діючих норм України.

Послуга обстеження технічного стану будівель і споруд необхідна у випадках:

 • Перед будь- якою реконструкцією будівель, приміщень, для забезпечення проектувальників повною інформацією;
 • Для введення в експлуатацію «самобудів» згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 750 від 8 вересня 2015 року. згідно «Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» (за спрощеною системою);
 • Для перекладу дачних і садових будинків, в житлові будинки згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 № 321 згідно «порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, в житлові будинки» (за спрощеною системою)
 • Для переведення житлових будинків і житлових приміщень в нежитлові в місті Києві по Рішення Київської міської ради № 781/1645 від 23 липня 2015 року, згідно з «Положення про порядок переведення житлових приміщень (житлових будинків) у нежитлові в місті Києві» (за спрощеною системою);
 • Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 39-2), всі власники або керуючі об’єктів будівництва, забезпечують періодичне обов’язкове обстеження об’єктів, по класу наслідків (відповідальності) відносяться до об’єктів з середніми і великими наслідками (III, IV і V категорії складності), а також багатоквартирні житлові будинки незалежно від класу наслідків (відповідальності);
 • Планується придбання або продаж будівлі або приміщення – в цьому випадку необхідно оцінити технічний стан об’єкта, надійність конструкцій і ефективність інвестицій;
 • Планується капітальний ремонт об’єкта;
 • Будинки і споруди, пошкоджені аваріями, пожежами, затопленнями (мета такого обстеження – встановити можливість подальшої експлуатації будівлі і вжити заходів щодо посилення конструкцій);
 • При виявленні деформацій будівлі (як правило, це збільшення розмірів тріщин в стінах) і хочете дізнатися небезпечно це і чи можлива подальша експлуатація будівлі;
 • Планується відновлення незавершеного будівництва, для чого потрібно уточнити поточний технічний стан «недобудови» (іноді продовжувати будівництво недоцільно);
 • Планується збільшення навантаження на конструкцію (в результаті перебудови, перепланування, збільшення поверховості)
 • Виявлені відступи від проекту конструкції, які впливають на несучу здатність, і інші експлуатаційні характеристики будівлі;
 • Планується змінити функціонал об’єкта.

Приблизний перелік робіт виконуваних при обстеженні:

 • бір вихідних даних (виконавча документація, плани БТІ, відомості про ремонти і реконструкції, наявність геології, топогеодезической зйомки, проектна документація і т.д.) (якщо цих даних немає ми можемо за окрему оплату виконати всю тих документацію по будівлі).
 • Складання договору на технічне обстеження будівлі;
 • Вивчення існуючої проектної документації (при наявності);
 • Виконання реконгносціровочного обстеження і складання «Програми обстеження ….» з твердженням у Замовника в якому опісиваютсявіди робіт і відповідальність сторін.

Польові роботи

Шурфування фундаментів для визначення конструкцій фундаментів і ґрунтових умов під підошвою фундаментів. Обмірні роботи по складанню планів і розрізів будівлі, а також визначення вузлів кріплення і примикання. (А так само зіставлення при наявності проектної документації). Виявлення дефектів конструкцій і їх фіксація в актах обстеження і їх фотофіксація. Фотофіксація дефектів конструкцій будівлі. Визначення міцності матеріалів (відбір проб і проведення випробувань або неруйнівними методами).

Камеральні роботи:

Збір і аналіз вихідної інформації по наявності вихідної документації. Систематизація дефектів конструкцій будівлі і виявлення причин їх виникнення. Розрахунок зносу конструкцій будівлі. Рекомендації щодо усунення дефектів будівлі. Виконання графічного матеріалу. (Обмірювальні креслення.) Із зазначенням на них дефектів конструкцій.
Складання технічного звіту по обстеженню будівлі з висновками та висновками.

Ліцензії та сертифікати, отримані нашою компанією, гарантують правомочність обстежень і виданих нами висновків. Результати обстеження і робоча документація видаються відповідно до діючих вимог нормативних документів:

 • Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, Міністерство праці та соціальної політики України, Держнаглядохоронпраці «Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної експлуатації виробничих будівель та споруд», Київ, 2003 р. – 144 с.
 • «Правила визначення фізичного зносу житлових будинків» СОУ ЖКГ 75.11 – 35077234. 0015 :2009, 44 с.
 • ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд.
 • ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією.
 • ДБН В.2.6-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції.
 • ДБН В.2.6-133:2010 Дерев’яні конструкції. Основні положення.
 • ДБН В.2.6-160:2010 Сталезалізобетонні конструкції.
 • ДБН В.2.6-162:2010 Кам’яні та армокам’яні конструкції.
 • ДБН В.2.6-163:2010 Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу та інші/
×